Vážení klienti ,

vítejte na internetových stránkách Fitness Station spol. s r.o.

Ochrana Vašich osobních údajů je pro nás důležitá, a proto bychom Vás rádi informovali, jaká data a pro jaký účel je používáme při Vaší návštěvě našich webových stránek. Ochrana osobních údajů v souladu s obecným usnesením Evropského parlamentu a rady EU 2016/679 a zákona č. 101/2018 Sb. známého jako GDPR (General data protection regulation). 

Správce

Majitelem těchto stránek, zodpovědným za jejich obsah a rozsah, a zároveň správcem Vašich osobních údajů je společnost Fitness Station spol. s r.o. se sídlem Radlická 298/105 Praha 5 150 00. Společnost jmenovala pověřencem pro ochranu osobních dat Mgr. Přemysla Vidu, jednatele společnosti. 

Osobní údaje

mezi osobní data, která uchováváme a zpracováváme patří 

 • jméno, příjmení 
 • mailová adresa
 • telefonní kontakt 
 • datum narození

v případě právnických osob je to

 • sídlo společnosti 
 • poštovní adresa společnosti
 • jméno a příjmení osoby, se kterou je komunikováno 
 • mailová adresa osoby, se kterou je komunikováno 
 • telefon osoby, se kterou je komunikováno 
 • IČ a DIČ společnosti 
 • číslo bankovního účtu společnosti 

Všechny tyto údaje uchováváme pro potřeby obchodních styků - vyřízení našich vzájemných obchodních aktivit. Všechny tyto údaje jste nám svěřili sami na základě předchozích či probíhajících obchodních vztahů,  při registraci v našem rezervačním systému dále jen RS v rámci mailové komunikace, při osobním jednání apod. Dle platných právních norem budou Vaše osobní údaje uchovávány po dobu nezbytně nutnou a to po dobu 10 let. 

Kontaktní údaje 

V případě, že se nás budete chtít obrátit ve věci Vašich osobních údajů, můžete tak učinit na mailové adrese: info@fitness-station.cz nebo telefonicky na čísle: 607091156

Práva zákazníka 

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte právo požadovat 

 • zpětvzetí uděleného souhlasu se zpracováním a uchováním dat 
 • informace o zpracování údajů (jaké OÚ evidujeme ve vztahu k Vaší osobě)
 • opravu OÚ (aktualizace, doplnění, opravu)
 • bezodkladný výmaz OÚ
 • omezení zpracování OÚ
 • přenos OÚ v datové podobě 
 • máte právo v případě pochybností o správě Vašich OÚ obrátit se na kontrolní úřad, tedy Úřad pro ochranu osobních údajů 

Souhlas můžete odvolat písemnou formou - zprávou na info@fitness-station.cz Zpracování můžete také přerušit kliknutím na odkaz, který je součástí každého námi zaslaného emailu. (odhlášení z databáze).

Cookies 

Naše internetové stránky používají cookies, které slouží ke zvýšení kvality námi nabízených služeb pro naše zákazníky. Slouží nám i pro zajištění efektivnějšího a uživatelsky přívětivějšího vzhledu našeho webu. Svou roli hrají i v zabezpečení přístupnosti stránek. Coookies jsou malé textové soubory ukládané na zařízení zákazníků do jejich prohlížeče. Ve zkratce se jedná o soubory, díky kterým zlepšujeme náš web pro Vás.
Většina cookies jsou tzv. jednorázové, které jsou po odchodu návštěvníka z webu automaticky smazány. Pokud i přesto nesouhlasíte s tím, abychom sbírali informace o Vašem pohybu na našem webu, můžete si jednoduše zablokovat sledování a Instalaci cookies na Vašich prohlížečích přímo ve svém PC v nastavení svého prohlížeče. 


Google analytics 

Naše internetové stránky používají služby společnosti GOOGLE Inc. Sbíráme hlášení týkající se aktivit návštěvníků na našem webu, abychom získali bližší poznatky ohledně využívání našich stránek a zohlednili následně přístupnost našeho webu. Pokud si toto nepřejete, je možné si nainstalovat plugin "Browser Software Plugin". K deaktivaci GA: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Předání osobních údajů třetím osobám 

K OÚ mají přístup naši zaměstnanci a spolupracující právní subjekty. Pro zajištění zpracovatelských a dodavatelských operací, které nedokážeme zajistit vlastními silami, využíváme služeb a aplikací zpracovatelů jako jsou facebook , Google, Instagram, poskytovatelé webového, softwarového a hardwerového řešení našich online aktivit, poskytovatelé hostingu, poskytovatelé přepravních služeb, poskytovatelé platebních služeb apod. Je možné, že se v budoucnu rozhodneme využít další aplikace či zpracovatele, abychom zkvalitnili obchodní procesy. Naši partneři, bez kterých by nebylo možné, realizovat naše vzájemné obchodní vztahy, nás informovali o aktualizaci svých obchodních podmínek a splnění všech zákonných opatření vztahujících se k předpisům upravujících ochranu osobních údajů.

Zpracování vašich osobních dat bez souhlasu

V našich vztazích vznikají situace, kdy ke zpracování Vašich osobních údajů nepotřebujeme Váš souhlas a to v případech jako jsou: 

V okamžiku, kdy nám to nařizují platné zákony či jiné právní předpisy platné v ČR.

V okamžiku, kdy je zpracování nezbytné pro účel oprávněného zájmu, zejména zajištění bezpečnosti našich webových stránek.

Ochrana dětí a mladistvých 

Ochrana soukromí dětí a mladistvých je pro nás velmi důležitá. Snažíme se, aby žádná část našich stránek nebyla upravená tak, aby lákala osoby mladšího 13 let. Vědomě a dle dostupných informací neukládáme ani nesbíráme informace o osobách, o kterých víme, že jsou mladší 13 let.