OTEVÍRÁME 24.5. 2021

16. května 2021

Vážení klienti,

na základě aktualizace a dodržení podmínek pro otevření fitness center jsme nuceni jak z provozních, tak organizačních důvodů otevřít naše provozy až od 24. 5. 2021.

Nastavení stávajících vládních opatření od 17. 5. 2021 a jejich dodržování při návštěvě fitness center  jsou všem dostupné a o případných provozních opatřeních, které se mohou vztahovat k poskytování našich služeb v radlickém areálu budete v průběhu týdne informováni hned po našem jednání s vedením areálu.

Opakované lockdowny od března 2020 do současnosti, dále pak vysoké náklady ve statisících za nájemné a služby, které jsme byli nuceni hradit i po dobu uzavření našich provozů vlastníkovi objektu nás dostávají do ekonomicky složité situace, kterou jsme nuceni řešit mimořádnými opatřeními. 

  1. S vlastníkem objektu projednáváme splátkový kalendář za část neuhrazených nákladů za nájemné a služby v roce 2021, přesto, že v souladu se smluvními podmínkami nebylo možné pronajaté prostory ze strany našich klientů využívat.

  1. V rámci ekonomického restartu našich společností budou od 24. 5. 2021 nastavena níže uvedená mimořádná opatření a to pravděpodobně do konce roku 2021, kdy by mohlo dojít ke stabilizaci našich společností a návratu do běžného fungování provozu, jak tomu bylo před začátkem pandemie, tj. začátkem března 2020:

  • Využívání našich služeb ze strany klientů bude možné jen na základě zaplacení paušálního sníženého jednorázového vstupu a to ve výši 100,-Kč do fitness centra a 85,-Kč na skupinové lekce.

  • Využívání našich služeb prostřednictvím nevyčerpaných, či nově zakoupených kreditů nebude do konce roku 2021 možné.

  • O metodice využití, či nevyužití nevyčerpaných kreditů i pravidlech jejich platnosti Vás budeme informovat ke konci roku 2021 a to na základě jasných procedurálních postupů.

Pandemie Covid-19 způsobila celé společnosti napříč jednotlivými odvětvími velké škody, velké množství podnikatelských subjektů muselo svoji činnost ukončit, další velká skupina v oblasti služeb začíná svůj souboj o přežití od 17. 5. 2021 a to se týká i naší společnosti Fitness Station, přesto, že je na trhu sportovních služeb nepřetržitě od roku 1997.

Výše navržená opatření jsou z existenčních důvodů opravdu nutná i s ohledem na období letního provozu a hygienických proticovidových opatření, která návštěvnost a chuť klientů sportovat za těchto podmínek v plném rozsahu moc nepodporují.

Vážení klienti, věříme, že naše argumenty a nezbytná opatření pochopíte, že nás v tomto kritickém momentu z hlediska další existence společnosti podpoříte a že se nám společně podaří vše zvládnout, abychom nemuseli po 25 letech činnost Fitness Station ukončit.

Předem děkujeme za pochopení, Vaši podporu a omlouváme se za opatření, se kterými jste se právě seznámili.

MANUÁL PRO PROVOZ VNITŘNÍCH SPORTOVIŠŤ:

https://www.fitness-station.cz/admin/news/43/edit