Obnovení čerpání kreditů od 1.10. 2021

1. října 2021

Vážení klienti,

 

v průběhu července jsme Vás informovali, že z důvodů vysokých ekonomických ztrát způsobených pandemií Covid 19 jsme se dostali do situace, že restart našich společnosti Fitness Station s.r.o a Wellness centrum Radlice s.r.o. byl ekonomicky i provozně velmi složitý.

Byli jste rovněž informováni o opatřeních, jejichž cílem bylo hledání řešení, jak zajistit dlouhodobé a trvalé obnovení provozu našich společností a Vám, našim klientům opět umožnit čerpání

zakoupených kreditů.

S velkou pokorou Vám chceme poděkovat za Váš přístup a podporu našich opatření, díky čemuž se podařilo provoz restartovat, nespadnout do insolvence a složité období letních měsíců zvládnout.

 

Důležité provozní informace pro Vás:

 

  1. Od 1.10.2021 je možné čerpat zakoupené kredity, jejichž platnost je prodloužena na základě vaši žádosti a odsouhlasení do konce kalendářního roku 2021. 
  2. V případě jakýchkoliv nejasností s platností, či stavy účtů nás prosím kontaktujte prostřednictvím e-mailové adresy info@fitness-station.cz, nebo nejlépe přímo na recepci Fitness

 

Ještě jednou všem velké poděkování a zachovejte nám Vaši přízeň do dalších let, jak tomu bylo doposud předchozích 24 let.