Jedeme opět naplno včetně šaten a sprch a baru!

25. května 2020

Připravili jsme pro Vás informace o provozu. Co by jste měli vědět.

Kolik osob může být najednou v prostorách fitness centra? 

 1. Maximální kapacita fitness centra je 300 osob v jednu dobu na jednom místě.
 2. Odstupy mezi cvičícími a dalšími osobami v prostoru fitness centra by měly být min. 2 metry.
 3. Mezi cvičícími jedné skupiny (skupinová lekce, individuální trénink 1:1) není 2 m odstup povinný, je však doporučován, pokud to prostory umožní.
 4. Při příchodu i odchodu použijte připravenou dezinfekci.
 5. Cvičení na strojích bude možné pouze s vlastním ručníkem.
 6. Po každém použití stroje či jiné pomůcky použijte dezinfekční prostředky. Stroj či pomůcku nejprve očistěte a následně ošetřete dezinfekcí, dezinfekční prostředky pro vás máme k dispozici. Postupujte pečlivě, chráníte tak sebe i ostatní cvičící.

Jaká pravidla platí pro používání šaten, sprch a toalet?

Pro všechny tyto prostory jsme zajistili:

 1. Průběžný úklid a dezinfekci prostor, kudy klienti prochází. 
 2. Průběžnou dezinfekci míst, kterých se běžně dotýkají ruce (tlačítka splachovadel, baterie, dveře skříněk, kliky…)
 3. Dezinfekční prostředky na ruce 
 4. Vás prosíme aby jste omezili čas strávený v šatně i sprchách na nezbytné minimum a aby jste v maximální možné míře dodržovali odstupy ve vzdálenosti 2m.

Jaké ochranné pomůcky je třeba používat? Jak to je s Rouškami?

 1. Pro individuální cvičení i cvičení organizované, a to jak na skupinových lekcích i při vedeném osobním tréninku, není nutné zakrytí dýchacích cest.
 2. V místech, kde dochází ke zvýšené kumulaci osob, musí mít klienti roušku (vstup do centra, bar, zóna na odkládání věcí apod.), chrání tak sebe i všechny další osoby.
 3. V prostoru baru je použití roušky povinné s výjimkou doby konzumace nápojů a jídla.
 4. Jako provozovatel zařízení máme právo rozhodnout o povinnosti použití roušky nebo jiného ochranného prostředku nad rámec opatření definovaných ministerstvem zdravotnictví, s cílem ochrany zdraví klientů, v návaznosti na aktuální epidemiologickou situaci nebo jiné relevantní okolnosti.